Εγγραφείτε
BDSM Hellas σας βοηθάει να συνδέεστε και να μοιράζεστε πράγματα με τους ανθρώπους στη ζωή σας.

SYMPOSIUM! by PLATO writen 385–380 BCE

Art is like a border of flowers along the course of civilization Dance is the expression of the oldest language existing music! __________________________________________________
Do not seek to bring things to pass in accordance with your wishes, but wish for them as they are, and you will find them.. bye Epictetus. __________________________________________________
Some of my pictures are from a great artist, who gives me the authorization to use his photography's here...thank you, John Tisbury! __________________________________________________
I love you... because i need you? I need you because i love you? Smile
__________________________________________________
funny ... fakes are like microbes there are everywhere and there will be always fakes to fake fakes ! __________________________________________________
Pain and pleasure, like light and darkness, succeed each other...
__________________________________________________
a friend is a person who see your smile.. but know your soul cry..
__________________________________________________
this is for my friend Smile because angels we cannot call human... we call them friends!
__________________________________________________
  , ,  και 22 others Αρέσει στον/στην
Κωδικός επαλήθευσης
Reload Image
Πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης παραπάνω